Banner engels mondeling
/ Inspiratie / Engels mondeling examen 2

Flexbranche

Mondeling (Engels) SEU-examen

What can you expect?

Wanneer je de keuze hebt tussen een digitaal of mondeling examen, lijkt de digitale optie vaak de voor de hand liggende keuze. Een mondeling examen kan immers als spannend worden ervaren, zonder vooraf gegeven antwoordopties, waardoor het als moeilijker kan worden beschouwd. Maar, gelukkig zijn de ervaringen anders!

When faced with the choice between a digital or oral exam, the digital option often seems like the obvious choice. After all, an oral exam can be perceived as daunting, without predetermined answer options, making it seem more challenging.
But fortunately, the experiences tell a different story!

Mocht je het SEU-examen in het Engels willen doen, dan kan dit alleen door middel van een mondeling examen. Daarom kiezen veel niet-Nederlandse intercedenten hiervoor, omdat ze toch graag dat papiertje willen. Onze deelnemers van de Posting hero e-learning Nina Lucic (Covebo) en Sonya Norenko (Heroyam) kozen ook voor het Engels mondeling examen, omdat Nederlands niet hun moedertaal is. En met succes, want beiden zijn met vlag en wimpel (en in één) keer geslaagd. Zelf waren we erg benieuwd naar de ervaring van beide dames met het mondeling examen, omdat we regelmatig vragen krijgen over het mondeling examen van deelnemers. En daarom leek het ons leuk om de ervaringen van Nina en Sonya te delen!

If you want to take the SEU exam in English, this is only possible through an oral exam. That is why many non-Dutch intermediaries choose this, because they would like that certificate. Our Posting hero e-learning participants Nina Lucic (Covebo) and Sonya Norenko (Heroyam) also opted for the English oral exam, because Dutch is not their native language. And with success, because both passed with flying colors (and in one go). We were very curious about the experience of both ladies with the oral exam, because we regularly receive questions about the oral exam from our e-learning participants. And that's why we thought it would be fun to share Nina and Sonya's experiences!

Algemene ervaring

Beide dames hebben het examen als prettig en ontspannen ervaren. De examinatoren nemen de tijd om de werkwijze uit te leggen en proberen de deelnemers op hun gemak te stellen. Kortom, een fijne sfeer tijdens het hele examen!

I felt quite relaxed throughout the exam thanks to them: they kept the atmosphere in the room light.

Both ladies found the exam pleasant and relaxing. The examiners take the time to explain the working method and try to put the participants at ease. In short, a nice atmosphere during the entire exam!

Werkwijze examen/exam procedure

Het examen vindt plaats in Amersfoort, met een gunstige ligging aan het station. Er zijn twee examinatoren en een tolk aanwezig tijdens het examen. De examinatoren stellen ongeveer 60-65 open vragen, waarbij de tolk de vragen vertaald. In totaal duurt het examen twee uur. Je krijgt verschillende soorten vragen gesteld, dit varieert in rekenvragen, begrippen en veel vragen met de focus op ziekte en sociale zekerheid. Het is tijdens het examen ook mogelijk om later terug te komen op een vraag. Aan het einde van het examen gaan de examinatoren direct met elkaar in overleg en moet je de ruimte voor een paar minuten verlaten. Vervolgens word je weer uitgenodigd om binnen te komen en wordt het resultaat gedeeld.

The exam takes place in Amersfoort, conveniently located near the station. Over two hours, the examiners ask approximately 60-65 open questions, with an interpreter assisting with translations. Various types of questions are covered, from calculations to concepts, with a focus on illness and social security. And no need to stress if you get stuck, you can come back to a question later! At the end of the exam, the examiners immediately consult with each other and share the results with you within a few minutes.

Hulpmiddelen examen/tools

Bij het digitale examen krijg je een kladpapiertje en een rekenmachine. Ook bij het mondeling examen mag je gebruik maken deze tools en krijg je een pen, zodat je aantekeningen kan maken. Je ontvangt vooraf aan het examen één papier, een rekenmachine en een pen. Daarnaast krijg je ook een hardcopy van de CAO voor Uitzendkrachten, die je bij alle vragen mag gebruiken. Het is verstandig om de cao van tevoren alvast te bekijken, omdat je veel antwoorden direct uit de cao kunt halen tijdens het examen. Je hoeft dus niks zelf mee te nemen naar het examen, behalve je identiteitsbewijs.

Beforehand, you receive one sheet of paper, a calculator, and a pen. Additionally, you receive a hardcopy of the Collective Labor Agreement (CLA), which you can use for all questions. It's wise to review the CLA beforehand, as many questions can be answered simply by using it! The only thing you need to bring yourself is your identification.

Tips

Bij de vraag of Sonya en Nina nog een tip hebben voor anderen die (van plan zijn) het Engels mondeling examen te doen, zijn ze eensgezind: Don't worry! Een mondeling examen klinkt namelijk enger dan het is. Ook geven ze nog als tip om de cao te gebruiken tijdens het examen en om van tevoren alvast te oefenen met het luisteren naar vragen. Dit is namelijk weer anders dan het lezen van de vragen tijdens de e-learning. Vraag een partner, friend of collega om de vragen uit de e-learning aan je voor te lezen, zodat je hiermee kunt oefenen.

When asked whether Sonya and Nina have any tips for others who (are planning to) take the English oral exam, they are unanimous: Don't worry! An oral exam sounds scarier than it is. They also give a tip to use the collective labor agreement a lot during the exam and to practice listening to questions in advance. This is different from reading the questions during e-learning. Ask a partner, friend or colleague to read the questions from the e-learning to you so that you can practice with them.