I Stock 1163429625
/ Ons werk / Base to work

Ons werk

Base to Work

Financiële zelfredzaamheid draagt bij aan de bevordering van de participatie in de samenleving en maatschappij. Maar hoe zit dat bij statushouders? Financiële problematiek is een veelvoorkomend fenomeen die de participatie in de Nederlandse samenleving in de weg staat. Door een leertraject aan te bieden aan statushouders kunnen we ze leren om financiële zaken op orde te hebben én te houden. En laten we nou precies dat ook online kunnen aanbieden. Door samen met Base to Work een geheel eigen blended leertraject te ontwikkelen die geheel aansluit op het taalniveau en de cultuur van de statushouder, stellen wij statushouders in staat zich financieel te redden in de Nederlandse maatschappij!

Leerproces van
A tot Z

Challenge

Deelnemers klaarstomen voor financiële zelfredzaamheid vraagt om maatwerk. Statushouders hebben geen tot weinig kennis van de Nederlandse taal. Dus hoe kunnen we financiële zelfredzaamheid bevorderen door informatie aan te bieden met een minimale tijdsinvestering en op een zo laagdrempelige manier? Shaer kreeg de opdracht om voor deze leervraag een passende leeroplossing te ontwikkelen.

Learning solution

In co-creatie met Base to Work en Brainpink hebben we de learning journey inhoudelijk en visueel ontwikkeld. De learning journey bestaat uit 8 modules en een bibliotheek, waarin statushouders alles leren over de verschillende inkomsten en uitgaven en andere zaken die belangrijk zijn bij het doen van je administratie.

Door bij het online lesmateriaal gebruik te maken van interacties, vragen ter ondersteuning, en pictogrammen en uitlegvideo’s, leggen we direct een koppeling met de eigen werkelijkheid. Elke module wordt afgesloten met een korte toets, die de statushouder uitdaagt en toetst of de benodigde kennis onthouden is.

Door het blended aanbieden van de leerstof worden de statushouders uitgedaagd om de kennis als online voorbereiding door te nemen. Tijdens de bijeenkomsten kunnen de statushouders direct aan de slag met de opgedane kennis. Coaches monitoren de online voortgang van de statushouders, en krijgen zo tijdens de bijeenkomsten de tijd en ruimte om extra informatie en oefening aan te bieden. Aan het eind van een 6 maanden durend programma kunnen de statushouders zichzelf financieel zelfredzaam noemen!

Base to Work 1
Base to Work 2

Deze klanten hebben wij al geholpen