contact
/ Ons werk / Profield

Ons werk

Profield

Collega's verwonderen. Hoe doe je dat? Door verwachtingen te overtreffen en goed werkgeverschap. Profield snapt dit als geen ander. Elke dag zorgen zij ervoor dat hun gedetacheerde collega's worden verwonderd. Maar hoe neem je hierin de volgende stap? Hoe zorg je ervoor dat deze collega's niet alleen in contact staan met een goede backoffice, maar zich hier ook over verwonderen? Dan ga je voor een backoffice 2.0. Een stap die Profield graag wil maken.

Op naar een backoffice 2.0

Profield

Profield, een detacheerder in het mooie Spakenburg! Deze ambitieuze club richt zich op het detacheren van technici voor de Nederlandse machinebouw en productiebedrijven. Of wel, zij detacheren in de maak- en procesindustrie. Bij Profield hebben ze goed werkgeverschap echt begrepen. De Pro’s, zoals de gedetacheerde collega’s worden genoemd, moeten worden verwonderd. Hun verwachtingen moeten worden overtroffen. En daar hoort ook een goede backoffice bij. Niet dat er geen goede backoffice is bij Profield, in tegendeel. Maar het moet een backoffice 2.0. worden.

Wie schakel je dan in? Shaer! Met de nodige kennis en ervaring in de flexbranche en dus ook op backoffice gebied, dacht Profield dat zij met Shaer in elk geval de goede match zijn. En dat klopt. Want Shaer is tot op heden, ruim een jaar na de start van de samenwerking, nog steeds betrokken met Profield.

Het begin

Laten we bij het begin beginnen. En dat begint met de vraag van Profield: 'Wat moet er gedaan worden om de backoffice zelf te kunnen draaien?’ Oké, duidelijk. Vervolgens is Shaer met deze vraag aan de slag gegaan. Alle (werk)processen van Profield zijn in kaart gebracht en vastgelegd door met verschillende collega’s te spreken en mee te kijken met de werkzaamheden. De cijfers zijn bekeken en er is gesproken over de toekomst visie van Profield.

En daaruit kwam weer een vraag, namelijk: is de vraag van Profield wel de juiste?

Is het echt zo belangrijk om zelf de backoffice te draaien en te weten wat daarvoor moet gebeuren? Of is het eigenlijk de vraag wat er gedaan moet worden om de klant en de Pro ook vanuit de backoffice te verwonderen? Inderdaad, dat laatste. Hierop volgde een advies, waarbij alle positieve punten en verbeterpunten zijn aangekaart. Voor de toekomst zijn er 4 denkbare scenario’s mogelijk om een backoffice 2.0. te realiseren, die organisch geïmplementeerd moeten worden.

Of wel; scenario 1 gaf korte termijn resultaat. Als hiermee de hoogste kwaliteit van de backoffice gerealiseerd werd, dan was dat het einde van de implementatie. Was dat niet het geval? Dan zouden we doorgaan met scenario 2 en is dezelfde vraag gesteld. Hoogste kwaliteit? Ja, eindstation bereikt. Nee? Door naar scenario 3. En zo door.

Het advies is gepresenteerd aan de directie, zodat ze bij Profield hiermee aan de slag kunnen. Of toch niet?

Vervolg

Zeker ging Profield hiermee aan de slag. Al snel kwam de vraag of Shaer nog wat langer kon blijven om die organische implementatie vanuit het advies op te pakken. Natuurlijk!

En zo ging de opdracht verder. Er zijn gesprekken gevoerd met de huidige (externe) backoffice partij om de backoffice 2.0 te realiseren. Dit was scenario 1. Al snel bleek dat dit niet zou zorgen voor de hoogste kwaliteit. Dus gingen we verder met scenario 2: op zoek naar andere (externe) backoffice partijen. Er is een RFP (request for proposal) naar de backoffice markt gestuurd. Waarop natuurlijk veel reactie kwam. Want iedereen wil Profiel wel als klant hebben. Met verschillende backoffice partijen zijn gesprekken gevoerd om te onderzoeken welke partij het beste aansluit. De verschillen zijn in kaart gebracht en er zijn vervolgens nog meer gesprekken gevoerd.

Uiteindelijk is daar een nieuwe backoffice partner uitgekomen en kan Profield aan de slag met de implementatie en migratie van hun oude backoffice partij, naar de nieuwe. Of toch niet?

Vervolg deel 2

Zeker ging Profield hiermee aan de slag. En toen kwam al snel de vraag of Shaer nog wat langer kon blijven om de implementatie en migratie naar de nieuwe backoffice partij op te pakken. Natuurlijk!

En zo ging de opdracht verder. Er zijn projectplanningen voor de implementatie en communicatieplannen voor de migratie van de Pro’s gemaakt. Met de oude en de nieuwe backoffice partij is intensief geschakeld. Ook intern werd de collega's op de hoogte gebracht. De wijzigingen zijn intern uitgelegd met verschillende presentaties. En daarna hebben interne collega's e-learnings van Shaer gevolgd om meer kennis op te doen. De hoofdlijnen van het project zijn door Shaer bewaakt en de uitvoering is door Profield zelf gedaan. Een goede samenwerking.

Inmiddels is het project afgerond en is de backoffice 2.0 met de hoogste kwaliteit bereikt. Voor nu natuurlijk. Want niks is zo veranderlijk als de flexbranche. En Profield blijft altijd streven naar de hoogste kwaliteit. Dus als daar nog kansen zijn in de toekomst, dan worden die gepakt!

Vervolg deel 3

Grote kans dat ze die kansen dan samen met Shaer oppakken. Want al snel kwam de vraag of Shaer nog wat langer kon blijven om elk kwartaal met Profield te bekijken hoe de backoffice zich zou moeten ontwikkelen naar de toekomst toe.

Natuurlijk!

Geïnteresseerd?

Kun je ook hulp gebruiken? Neem contact op via het contactformulier of bel direct 088 066 5008

Deze klanten hebben wij al geholpen