Banner arbeidsongeschiktheid
/ Inspiratie / Arbeidsongeschiktheid

Flexbranche

Arbeidsongeschikt-

heid vanaf 1 juli 2023

Ziek is niet meer einde overeenkomst

We weten ondertussen dat alle cao-partijen een akkoord hebben bereikt en dat er vanaf 1 juli 2023 een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten ingaat. De looptijd van deze nieuwe cao is van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024. Ondertussen wordt er alweer druk onderhandeld over de nieuwe cao voor 2024.

Oké, laten we niet te hard van stapel lopen, eerst maar eens de wijzigingen in de cao die vanaf 1 juli ingaan. Er zijn een aantal grote veranderingen. Wil je weten wat er allemaal gaat veranderen in de nieuwe cao? Lees dan onze blog over dit onderwerp.

Voor nu: de arbeidsongeschiktheid. Een verandering die flink wat voeten in aarde heeft. Daarom verdient dit onderwerp wat ons betreft een eigen blog. Op die manier nemen we je stap voor stap mee in wat er verandert.

Uitspraak van de Hoge Raad

Je hebt er vast wel wat van meegekregen. In het najaar van 2022 adviseerde de advocaat-generaal de Hoge Raad over het feit dat een onmiddellijke beëindiging van de uitzendovereenkomst bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht niet rechtsgeldig is.

De Hoge Raad moet hier over gaan beslissen. Op 17 maart a.s. is de uitspraak over deze kwestie en de verwachting is dat de Hoge Raad meegaat in het advies van de advocaat-generaal.

Gelukkig wachten de ABU, NBBU en vakbonden niet op de uitspraak en is er al een beslissing gemaakt over het uitzendbeding bij arbeidsongeschiktheid. Dit is meteen meegenomen in de nieuwe cao. Mooi handig. Naast de uitspraak van de Hoge Raad is deze verandering ook een mooie stap richting betere arbeidsvoorwaarden bij ziekte en is het een teken van goed werkgeverschap. Wat er precies gaat veranderen? Lees snel verder!

*De Hoge Raad heeft ondertussen uitspraak gedaan. Hierin hebben zij geoordeeld dat het uitzendbeding rechtsgeldig is. Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding mag beëindigd worden bij ziekte. Hierbij moet er wel een verzoek liggen van de inlener om de uitzending te beëindigen. Vanaf 17-03-2023 is dit dus verplicht.

Wat gaat er veranderen?

Oké, we weten waarom er zaken gaan veranderen rondom de arbeidsongeschiktheid. De wijzigingen hierover gaan per 1 juli 2023 in. Daarom is het goed om jezelf en jouw organisatie hierop voor te bereiden. Let op: er is geen overgangsregeling voor deze wijziging! De nieuwe cao-bepaling heeft directe werking. Dit betekent dat op het moment dat een uitzendkracht met een overeenkomst met uitzendbeding na 1 juli ziek wordt, het onderstaande geldt.

Het volgende gaat er veranderen:

 • Het uitzendbeding bij ziekte bestaat niet meer vanaf 1 juli 2023 in de cao. Dit betekent dat je het uitzendbeding niet meer kan inroepen bij ziekte (wegens en tijdens ziekte). De uitzendovereenkomst eindigt dus niet bij ziekte. Ook niet als de opdrachtgever opzegt omdat er een ziekmelding is gedaan.
 • De uitzendovereenkomst met uitzendbeding blijft gewoon bestaan. Deze kan nog steeds worden ingeroepen als de opdrachtgever om welke reden dan ook (behalve wegens en tijdens ziekte), de uitzendkracht niet langer wil of kan inlenen. Op dat moment eindigt de uitzendovereenkomst met uitzendbeding van rechtswege.
 • De uitzendovereenkomst loopt bij ziekte dus gewoon door. Voor wat betreft de loondoorbetalingsverplichting geldt:
  • 90% voor 1e jaar (ten minste het voor de uitzendkracht geldende wettelijk minimumloon)
  • 80% voor 2e jaar.
 • Wanneer de uitzendkracht ziek uit dienst gaat moet er ook bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding aanvulling ziektewet (AZW) worden betaald. Deze aanvulling geldt voor alle fase A/1-2 overeenkomsten. Hierin is dus geen verschil meer tussen overeenkomsten met of zonder uitzendbeding. De aanvulling is voor het 1e jaar tot 90% en voor het 2e jaar tot 80%. De aanvulling is op basis van het dagloonbesluit werknemersverzekering vastgestelde uitkeringsdagloon. Voor de aanvulling van de ziektewet, kan de uitzendorganisatie een verzekering afsluiten of op een andere manier een voorziening treffen.

De overeenkomsten met of zonder uitzendbeding gaan door deze wijziging veel op elkaar lijken. Let op: het uitzendbeding blijft wel bestaan als de opdrachtgever de opdracht beëindigt. Wordt dit gedaan voordat iemand ziek wordt? Dan treedt het uitzendbeding in werking. Is het wegens en tijdens ziekte? Dan is er een loondoorbetalingsverplichting. Belangrijk om dit dus goed te registreren in de administratie.

Wat is wijsheid?

Oké, je weet wat er gaat veranderen, zoals we zeiden: het is niet niks. Maar geen paniek. Het komt goed. Werk je momenteel met het uitzendbeding? Dan is het verstandig om alvast maatregelen te nemen. Zo is het handig om vanaf nu alleen overeenkomsten aan te gaan met een einddatum, als je het uitzendbeding wilt blijven gebruiken. Zoals we al zeiden, er is geen overgangsrecht. Daarom is het slim om nu al een einddatum te gebruiken in contracten met uitzendbeding. Doe je dit niet en wordt de uitzendkracht na 1 juli 2023 ziek? Dan kan het zomaar zijn dat je 2 jaar aan ziektegeld moet doorbetalen, omdat de overeenkomst (zonder specifieke einddatum) namelijk dan pas eindigt bij einde fase A.

Kies je voor overeenkomsten met einddatum? Let dan wel op dat opvolgende contracten bij dezelfde inlener minimaal 4 weken moeten duren. Ga je een overeenkomst aan voor meer dan 4 weken en is het een langdurig contract door het toevoegen van de einddatum? Dan komt de Wet Verbetering Poortwachter kijken. Dit brengt de nodige re-integratie verplichtingen met zich mee. De uitzendkracht blijft dan natuurlijk in dienst (tot de afgesproken einddatum) en gaat de Wet Verbetering Poortwachter gelden. Hierbij moet je uiterlijk na 6 weken ziekte al een probleemanalyse hebben gemaakt voor de arbodienst of bedrijfsarts.

Blijf je wel of niet verzekerd voor de Ziektewet bij het UWV? Of wil je Eigenriscodrager worden? Het is handig om dit te onderzoeken. De instroom in de Ziektewet zal kleiner worden, omdat veel mensen niet langer dan een paar dagen ziek zijn. Aan de andere kant ga je meer loon doorbetalen waardoor de kosten hiervan toenemen. Tegelijkertijd betaal je als publiek verzekerde (bij het UWV dus) nog steeds de premie die berekend is op basis van 2 jaar geleden toen de instroom in de Ziektewet groter was.

Ben je al Eigenrisicodrager? Dan zijn de afwegingen weer anders. Kijk dus naar de eigen situatie om dit te kunnen bepalen. De keuze moet je voor 1 april doorgeven als je op 1 juli iets wilt wijzigen voor wat betreft het Eigenrisicodragerschap. Dit kan twee keer per jaar, dus in oktober weer een keuzemoment.

Oké, genoeg gezegd over wat er allemaal gaat veranderen en wat er mogelijk is. Wat je ook gaat doen er zijn een paar stappen die je kunt zetten:

 • Pas je contracten aan
 • Pas je werkprocessen aan
 • Informeer je uitzendkrachten

Kun je ondersteuning gebruiken bij het aanpassen van bijvoorbeeld je werkprocessen? Dan denken we graag met je mee! Neem contact met ons op voor een vrijblijvend eerste gesprek.