Banner cao v uzk
/ Inspiratie / Cao uitzendkrachten 2024

Flexbranche

CAO voor Uitzendkrachten 2024

Looptijd van 1 april 2024 tot 6 januari 2025

Ze zijn er uit! Een tijdje geleden hebben de ABU en NBBU leden al ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Maar nu zijn ook de leden van vakbonden FNV, CNV Vakmensen en de Unie akkoord. Dat betekent dat we een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten hebben. De looptijd van de cao is van 1 april 2024 tot 6 januari 2025. Nadat de definitieve cao-teksten klaar zijn, wordt de cao aangemeld bij het Ministerie van SZW voor het verzoek tot algemeen verbindend verklaring. Hieronder lees je wat de CAO voor Uitzendkrachten 2024 voor ons in petto heeft.

Arbeidsmigranten

Om te zorgen voor meer kwaliteit en transparantie is de huisvesting van arbeidsmigranten wordt het prijs-kwaliteitsysteem (PKS) ingevoerd. Het gaat hierbij om het inhouden van huisvestingskosten van arbeidsmigranten. Het PKS gaat in op 1 januari 2025.

De uitzendonderneming mag kosten in rekening brengen bij de uitzendkracht voor het gebruik van huisvesting. De hoogte van deze kosten wordt bepaald door het Prijs Kwaliteitssysteem (PKS), dat aan de hand van kwaliteitsnormen de maximale kosten vaststelt.

In het algemeen mogen de kosten voor huisvesting niet meer dan 25% bedragen van het wettelijk minimum uurloon vermenigvuldigd met 40. Maar, als de uitzendkracht een basissalaris heeft dat minstens 140% is van dat minimumloon vermenigvuldigd met 40, geldt deze regel niet. Voor deze groep blijven de kosten voor huisvesting gebaseerd op het PKS.

ET-regeling

Per 1 januari 2025 wordt de ruilvoet van de ET-regeling, die geldt bij de uitruil van loon voor extraterritoriale kosten, aangepast naar 100/100.

Zwaarwerkregeling

Naar verwachting wordt per 1 januari 2025, de zwaarwerkregeling uit de cao Bedrijfstakeigen Regelingen (BTER) Bouw & Infra 2021-2025 opengesteld voor uitzendkrachten die aan de voorwaarden van deze cao voldoen. Deze regeling loopt dan in ieder geval tot en met 31 december 2025.

Pensioenregeling

Het pensioenakkoord van 7 november 2023 over een nieuwe pensioenregeling wordt vastgelegd in de CAO voor Uitzendkrachten 2024. De nieuwe pensioenregeling gaat naar verwachting in op 1 januari 2026.