Feestdagen2
/ Inspiratie / Loondoorbetaling feestdagen

Flexbranche

Loondoorbetaling bij feestdagen

Hoe zit het ook al weer?

Voordat de meeste van ons van een vrije dag genieten als het een nationale feestdag is, krijgen de meeste professionals in de flexbranche eerst nog een klein beetje stress. Want hoe zit het ook al weer met die feestdagen? Moet ik de flexkracht nu wel of niet doorbetalen? No worries! We leggen het je uit.

De meeste feestdagen zijn in het voorjaar en aan het einde van het jaar. Veel van deze feestdagen zijn officiële feestdagen die door de overheid zijn bepaald. Het staat niet in een wet vastgelegd dat een werknemer een vrije dag heeft op een feestdag en daarom is er dus ook geen wettelijk recht op een vrije dag als het een feestdag is. We horen je denken: hoe zit dat dan? Ondanks dat er geen wet is, staat in een cao of een individuele arbeidsovereenkomst wél welke rechten je hebt als werknemer. In een cao of arbeidsovereenkomst staat of je wel of niet vrij bent op een bepaalde feestdag. Zo ook voor flexkrachten.

CAO voor Uitzendkrachten

Flexkrachten vallen, zoals je waarschijnlijk weet, onder de CAO voor Uitzendkrachten en daar staat een artikel in over hoe je met feestdagen om moet gaan richting je uitzendkracht. Sommige uitzendorganisaties kiezen er voor om een feestdagvergoeding te reserveren voor elke individuele uitzendkracht. Let op, dit kan alleen bij uitzendovereenkomsten met uitzendbeding. Vanuit deze reservering kan een feestdag worden doorbetaald als de uitzendkracht daar recht op heeft. Andere uitzendorganisaties kiezen er voor om dat niet voor iedere uitzendkracht te reserveren, maar kiezen ervoor om het loon gewoon door te betalen. Bij uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding, is de laatste optie ook de enige optie.

Loondoorbetaling op een feestdag

Hieronder vind je een stappenplan om te bepalen of de uitzendkracht recht heeft op loondoorbetaling op een feestdag als deze niet werkt op een feestdag:

1. Bepaal of er sprake is van een erkende feestdag volgens de cao. Staat de feestdag opgesomd in de cao, maar valt deze op zaterdag of zondag? Dan wordt het niet gezien als feestdag.

2. Bepaal of de feestdag een dag zou zijn dat de flexkracht normaal gesproken zou werken. Stel dat jouw flexkracht altijd op maandag werkt en die maandag is het tweede paasdag? Dan is de feestdag een dag die de flexkracht normaal zou werken.

Kom je er op basis van bovenstaande 2 punten niet uit? Omdat het niet duidelijk is of de feestdag normaal een werkdag zou zijn? Dan kun je het volgende nog toepassen.

- Kijk naar de 13 weken voorafgaand aan de feestdag. Heeft de uitzendkracht minimaal 7 keer gewerkt op die dag? Dan heeft deze recht op een doorbetaling tijdens de feestdag.

- Heeft de uitzendkracht nog geen 13 weken gewerkt voorafgaand aan de feestdag? Kijk dan naar de weken dat de flexkracht wel heeft gewerkt. Heeft de uitzendkracht meer dan de helft van de tijd gewerkt op die dag? Dan heeft deze recht op een doorbetaling tijdens de feestdag.

Hoeveel uren doorbetalen

Top, je hebt nu bepaald of de flexkracht recht heeft op een feestdag. De volgende stap is om te bepalen hoeveel uren je de uitzendkracht moet doorbetalen op de feestdag. Doorloop hiervoor de volgende stappen:

1. Bekijk of de flexkracht in de arbeidsovereenkomst een aantal gegarandeerde uren heeft. Of wel; voor hoeveel uren er geen uitsluiting loondoorbetalingsverplichting van toepassing is. Dit zijn ook het aantal uren dat je de uitzendkracht het loon moet doorbetalen op een feestdag.

2. Is dit aantal gegarandeerde uren niet duidelijk of werkt de uitzendkracht structureel meer? Dan kijk je naar de feitelijke situatie. Dit betekent dat je kijkt naar het aantal gewerkte uren op die dag van de periode van 13 weken voorafgaand aan de feestdag. Het gemiddelde van dat aantal uren, zijn de uren die je de flexkracht ook moet doorbetalen op een feestdag.

Let op! Stel dat jouw uitzendkracht gewoon werkt op een feestdag, dan heeft deze geen recht op loondoorbetaling bij de feestdag, maar krijgt deze gewoon het aantal gewerkte uren uitbetaald. Soms staat er in de cao van de inlener dat een uitzendkracht toeslag krijgt voor het werken op een feestdag. Deze pas je dan natuurlijk toe conform de inlenersbeloning.

Succes!