Banner CO2 uitstoot
/ Inspiratie / Registratie co2 uitstoot 2

Flexbranche

Registratie CO2-uitstoot

Uitstoot van zakelijk en woon-werkverkeer

Vanaf 1 juli 2024 geldt de verplichte registratie van CO2-uitstoot voor werkgevers. We weten allemaal wel dat de CO2-uitstoot verminderd moet worden. En met de verplichte registratie wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een beter inzicht krijgen in hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en woon-werkverkeer uitstoot. Voor 1 juli mag je overigens al vrijwillig deze gegevens registeren en indienen.

CO2-uitstoot registreren, wat houdt dat in?

(Uitzend)ondernemingen met 100 of meer medewerkers zijn verplicht om te rapporteren over zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van de medewerkers. Binnen de flexbranche wordt er veel gewerkt met verschillende standplaatsen, wat ervoor zorgt dat de administratie hiervoor uitdagender is. Daarom hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) een aangepaste manier van rapporteren gemaakt, speciaal voor flexkrachten.

Die aangepaste manier van rapporteren zit als volgt in elkaar: Het bedrag aan reiskosten dat per tijdvak/periode aan een uitzendkracht wordt uitbetaald is het vertrekpunt voor de aangepaste methode. Op basis hiervan kan teruggerekend worden naar het aantal afgelegde kilometers. Met welk vervoersmiddel de afstanden zijn afgelegd maakt hierbij niet uit, omdat je hiervoor mag kijken naar de gemiddelden van het CBS. Dit hoef je dus niet bij te houden.

Hieronder vind je een stappenplan voor de kilometerrapportage.
Stappenplan kilometerrapportage

Voor meer informatie over die onderwerp kun je de handreiking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland lezen.