Banner vakantiekrachten
/ Inspiratie / Vakantiekrachten

Flexbranche

Vakantiekrachten

Extra hulp in vakantieperiodes

Vakantie. Wie houdt er niet van. Als scholier en student heb je nogal wat vakantiedagen in het jaar. Scholieren in het voorgezet onderwijs hebben zelfs maximaal 55 vakantiedagen per jaar. Dat zijn 11 weken. Genoeg tijd om naast het scrollen op TikTok en chillen met vrienden wat werk te doen. Daarom maar goed dat scholieren en studenten vakantiewerk kunnen doen. Het woord zegt het al: werk doen tijdens de vakanties. Mocht jouw inlener tijdens de vakantieperiode wel wat extra handjes kunnen gebruiken, dan zijn vakantiekrachten een mooie (en goedkope) optie. Handig dus, maar bij het tewerkstellen van jongeren komen wel de nodige regels kijken. Scrol snel verder om erachter te komen hoe je vakantiekrachten op een wettelijk verantwoorde manier aan het werk kan zetten.

Wat zijn vakantiekrachten?

Vakantiekrachten zijn dus scholieren en studenten die alleen tijdens vakantieperiodes werkzaamheden uitvoeren. Dit zijn vaak jongeren die nog niet (of misschien net) 18 jaar zijn. Ze zijn dus vaak minderjarig. En daarom is het goed dat er aanvullende regels gelden voor deze groep. Zo staat in Artikel 7:612 van het Burgerlijk Wetboek dat iemand van 16 jaar of ouder zelfstandig een arbeidsovereenkomst mag aangaan. Iemand jonger dan 16 jaar heeft hiervoor toestemming nodig van een wettelijke vertegenwoordiger (vaak de ouders). Is die toestemming er niet, dan kan de wettelijke vertegenwoordiger binnen 4 weken bezwaar maken. Gebeurt dat niet, dan heeft de minderjarige dezelfde rechten en plichten als een minderjarige van 16 jaar en ouder.

Verder moet je als werkgever rekening houden met het wettelijk minimum (jeugd)loon en de arbeidstijdenwet. Hieronder hebben we per leeftijdsgroep uiteengezet wat de regels zijn op dit gebied.

Werkzaamheden 13- en 14-jarigen

Vak werk 13 14 jaar

Werkzaamheden 15-jarigen

Vak werk 15 jaar

Werkzaamheden 16- en 17-jarigen

Vak werk 16 17 jaar

Minimumloon

Vakantiekrachten hebben vanaf 15 jaar recht op het minimumloon. Op de website van de overheid kun je vinden wat het minimum (jeugd)loon is. Naast het minimumloon hebben vakantiekrachten ook recht op 8% vakantiegeld.

Eindexamen

Scholieren die eindexamen doen hebben vaak al eerder vakantie. Vanaf het moment dat examenleerlingen hun laatste examen hebben gehad, gaat voor hen de vakantiewerkersregeling in. De periode dat zij vakantiewerk kunnen doen, is maximaal de duur van de vakantie. Deze periode stopt dus wanneer zij starten met hun vervolgopleiding.

Maar let op: bij een examenkandidaat die vakantiewerk wil doen, moet je goed doorvragen of er sprake is van een geplande vervolgopleiding na de zomer. Als er geen geplande vervolgopleiding is, is er sprake van een schoolverlater. En de vakantiewerkersregeling is niet bedoeld voor schoolverlaters.