Pexels photo 5668481
/ Inspiratie / Wetswijzigingen 2023 2

Flexbranche

Wijzigingen wet- en regelgeving in Uitzendland 2023

Wat verandert er voor jou in het nieuwe jaar?

Nieuw jaar, nieuwe wet- en regelgeving. Ja, je kan de klok er op gelijk zetten, dat met 2023 in aantocht, ook het een en ander verandert wat betreft wet- en regelgeving in Uitzendland. Vanaf het nieuwe jaar zijn er weer verschillende wijzigingen in de CAO voor Uitzendkrachten die worden doorgevoerd. Daarnaast zijn er ook wijzigingen in de reguliere wetgeving. Natuurlijk belangrijk dat je hiervan op de hoogte bent! In dit artikel vertellen we met welke wijzigingen je rekening moet houden.

Inlenersbeloning

Als eerst de inlenersbeloning. Vaste prik in het uitzenden en ontzettend belangrijk om goed toe te passen. Vorig jaar is de inlenersbeloning aangevuld met drie extra elementen; vergoeding reisuren, eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoedingen. Vanaf volgend jaar wordt dit aangevuld met een tiende element, namelijk vaste eindejaarsuitkeringen. Onder vaste eindejaarsuitkeringen worden delen van het inkomen bedoeld die jaarlijks of (herhaaldelijk) periodiek worden uitgekeerd. Je kan hierbij denken aan een 13de maand, eindejaarsuitkering en kerstgratificatie (je mag het ook gewoon een buitengewone kerstbeloning noemen). De hoogte, het tijdstip en de voorwaarden van deze uitkering zijn zoals is bepaald bij de opdrachtgever.

Pensioenopbouw

In de pensioensopbouw bij StiPP verandert er wat in de Basisregeling. Vanaf 1 januari bedraagt de werkgeverspremie 8% van de pensioengrondslag. In de Plusregeling wordt al premie over de pensioengrondslag betaald. Daarin worden de regelingen nu gelijkgetrokken. Er volgen nog cao-onderhandelingen waarbij onder andere wordt gesproken over de pensioenopbouw, nabestaandenpensioen, arbeidsongeschiktheid, premieontwikkeling en premieverdeling tussen werkgever en werknemer.

Fasensysteem

In 2021 hebben cao-partijen de verkorting van fase A en B (of fase 1+2 en 3) natuurlijk al opgenomen in de cao. Tot 2 januari 2023 was hiervoor een overgangsperiode. Per 2 januari is de overgangsregeling niet meer van toepassing en gelden de verkorte termijnen voor fase A en B. Fase A is vanaf 2 januari 2023 maximaal 52 gewerkte weken en fase B maximaal 3 jaar. Alleen overeenkomsten in fase B die voor 17 november 2021 zijn aangegaan en nog niet zijn uitgediend, kunnen de periode van drie jaar nog overschrijden. Hierbij geldt dat de maximale termijn van vier jaar niet overschreden mag worden.

Gewerkte weken

De definitie van gewerkte weken verandert. Zo tellen vanaf 1 januari 2023 betaalde vakantiedagen ook mee in een gewerkte week.

Reserveringen

In 2023 gelden voor sommige reserveringen nieuwe percentages. In de tabel hieronder kun je zien welke reserveringspercentages veranderen ten opzichte van 2022. Je kan deze percentages ook altijd terugvinden in de CAO voor Uitzendkrachten.

Wijzingen 2023

Wijziging voor heel Nederland

Zoals al genoemd in de intro, zijn er naast de bovenstaande wijzigingen in Uitzendland, ook een aantal wijzigingen in de wet die voor iedereen gelden. Dus ook voor jouw organisatie. De volgende zaken zijn handig om mee te nemen.

Kilometervergoeding

De belastingvrije reiskostenvergoeding gaat vanaf 1 januari 2023 van €0,19 naar €0,21 per kilometer en per 2024 zelfs naar €0,22. Een werkgever mag er natuurlijk ook voor kiezen om meer te vergoeden dan de €0,22, maar moet over dat deel loonheffing betalen. Dit geldt voor reiskosten tijden het werk en voor woon-werkverkeer. Het gaat hier om belastingvrije vergoeding die omhoog gaat. Een werkgever is niet verplicht om de kilometervergoeding te verhogen.

Wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon wordt verhoogd. Het nieuwe WML gaat per 1 januari in één keer flink omhoog met 10,15%. Deze hoge stijging heeft natuurlijk te maken met de hoge inflatie.

Verder wordt er gekeken naar een wettelijk minimumuurloon. Als voorbeeld: Voor een 36-urige werkweek, komt het WML neer op €12,40 bruto per uur. Omdat het minimumloon per maand wordt vastgesteld, geldt er voor een 40-urige werkweek een lager minimumuurloon dan voor een 36-urige werkweek. Om dit gelijk te trekken is er een wetsvoorstel aangenomen waarbij er per 1 januari 2024 sprake is van een wettelijk minimumuurloon. Dat houdt in dat het minimumuurloon vanaf dat moment hetzelfde is, ongeacht de normale arbeidsduur per week.

Natuurlijk geldt dit laatste pas voor 2024, maar goed om alvast te weten ;)

De salaristabel uit de CAO voor Uitzendkrachten ziet er voor volgend jaar als volgt uit:

Salaristabel 1 jan 23

De cao loopt tot 1 januari 2024, we kunnen er dus nog even tegenaan. Voor de volgende cao worden alweer de nodige zaken besproken. Zo zien de werknemers graag dat alle arbeidsvoorwaarden gelijk zijn als voor vaste krachten, dat er geen wachtdagen zijn bij ziekte en sneller recht op een vast contract. In onderhandeling met de werkgeversbonden zal blijken wat dit voor wijzigingen met zich mee zal brengen.

Ook op het gebied van overige wet- en regelgeving in Uitzendland, zal 2023 geen saai jaar worden. Denk aan de uitspraak van de Hoge Raad t.a.v. het uitzendbeding bij ziekte of de verplichte certificering per 2025 die mogelijk meer vorm zal krijgen.

We houden jullie op de hoogte!

Benieuwd naar wat wij jou kunnen bieden? Bekijk onze e-learnings hier.