The sky is the limit zwartwit
/ Inspiratie / Learning analytics met kirkpatrick

Onderzoek

Learning analytics met Kirkpatrick

Learning analytics met Kirkpatrick

“Iedereen leert op een andere manier.” Een veel gebruikte zin in het onderwijs. Het is ook de waarheid. Iedereen leert op een andere manier. Zo leert de een beter door te lezen en de ander beter aan de hand van beeld. Maar ook het in beeld brengen van studievoortgang helpt bij het aanbieden van onderwijs op maat. Door het analyseren van de online leerresultaten is het mogelijk leerlingen leerstof aan te bieden waar ze de meeste behoefte aan hebben.

Wat zijn learning analytics?

Met learning analytics verzamel, analyseer en rapporteer je data van leerlingen uit een digitale leeromgeving. Met deze data is een leerinterventie te optimaliseren per persoon. De ene leerling heeft andere leerbehoeftes dan de ander. Door op deze manier te optimaliseren en bij te sturen kan elke leerling op maat leren.

Kirkpatrick

Een model dat vaak gebruikt wordt voor het analyseren van leerinterventies is het evaluatiemodel van Kirkpatrick. Donald Kirkpatrick was emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Wisconsin en voorzitter van The American Society for Training and Development. Hij is vooral bekend voor zijn ‘vier niveaus’. Met behulp van de vier niveaus uit zijn evaluatiemodel, evalueer je de effecten van een leerinterventie. Wij passen de vier evaluaties toe in onze e-learning modules, waardoor we het leereffect verlengen.

Niveau 1: Reactie

Met het eerste level onderzoek je hoe deelnemers de leerinterventie hebben ervaren. Dit doen wij door deelnemers bijvoorbeeld een evaluatieformulier in te laten vullen. Zo komen wij erachter waar deelnemers positief over zijn en waar we nog verbeteringen kunnen toepassen om het leren nog makkelijker te maken.

Niveau 2: Leren

Wat vaak gebeurt is: meten wat deelnemers hebben geleerd. Dit gebeurt vaak door het afnemen van een examen. Dit is ook een belangrijk onderdeel van dit evaluatiemodel. Bij vragen die vaak fout zijn ingevuld, kun je nagaan of de theorie wel duidelijk staat beschreven.

Niveau 3: Gedrag

Het derde level laat zien of het geleerde gedrag ook gebruikt wordt in de praktijk. Het analyseren hiervan gebeurt vaak 3 tot 6 maanden na de leerinterventie. Dit is te meten in documenten en rapportages waarin kennis wordt toegepast in de praktijk.

Niveau 4: Resultaten

Het vierde en laatste level is het meten van het effect van leerinterventies. Dit is bijvoorbeeld te meten in kwaliteit van processen of klanttevredenheid. In dit laatste level wordt ook duidelijk of de leerinterventie heeft bijgedragen aan de prestatieverbetering van de organisatie.

Kirkpatrick

Shaer en learning analytics

Wij willen het beste halen uit de deelnemers van onze e-learnings. Daarom vinden wij het belangrijk om resultaten van deelnemers te analyseren en dit terug te geven aan deelnemers en de organisatie. Wij willen onze deelnemers hiermee nog effectiever laten leren.

Op het eerste niveau evalueren wij de resultaten van de deelnemers door middel van het toesturen van een vragenlijst. Deze vragenlijst draagt bij aan de ervaringen van de deelnemers. De deelnemers kunnen aan de hand van een aantal stellingen aangeven in hoeverre ze het eens zijn met de stelling.

Op het tweede niveau evalueren wij de resultaten van de toetsen van de deelnemers. Hebben de deelnemers daadwerkelijk kennis opgedaan door het volgen van ons leertraject? Door het ontwikkelen van een goede toets of examen kunnen wij achteraf nagaan of de theorie duidelijk beschreven is of dat de vraag anders geinterpreteerd kan worden.

Tijdens de e-learning maken wij gebruik van bepaalde analyses om de kennis en de ervaringen te onderzoeken. Als organisatie kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om door ons opgestelde evaluatierapporten te ontvangen. Hierdoor is de organisatie niet alleen achteraf op de hoogte over hoe het traject is gegaan, maar ook tijdens het traject op de hoogte van de kennis, voortgang en het niveau van de deelnemer.

In het derde en vierde niveau van evaluatie analyseren wij nagenoeg op dezelfde momenten, zodat we op deze manier op de langere termijn de leerresultaten kunnen borgen. Wij evalueren of de leerinterventie heeft bijgedragen aan de prestatieverbetering van de organisatie door het traject na de eerste maand en na een half jaar te evalueren op prestaties binnen de organisatie. Vervolgens analyseren we de resultaten aan de hand van rapportages waarin de kennis weergegeven wordt.

Benieuwd naar wat wij jou kunnen bieden? Bekijk onze e-learnings hier.